logo vervoer
Wonen Kamperen Bestellen Vervoer Computer Prikbord
logo
Aangepast zoeken

Parkeren...

Het dichtbij uw bestemming kunnen parkeren van een voertuig is voor iemand met een handicap van het grootste belang. Wat heb je aan mobiliteit als je nergens de auto kwijt kunt?
Sinds oktober 2001 is in Nederland de Europese parkeerkaart voor gehandicapten van kracht. Ook in andere deelnemende Europese landen geldt deze kaart.

Onderstaande lijst geeft u de verschillende mogelijkheden weer:
 • De invalidenparkeerkaart voor bestuurders, voorzien van de letter "B".
  Indien u niet meer dan 100 meter zelfstandig kunt lopen, en een motorvoertuig op meer dan twee wielen of een brommobiel bestuurt.
 • De invalidenparkeerkaart voor passagiers, voorzien van de letter "P".
  Indien u zich niet zelfstandig buitenshuis kunt verplaatsen en afhankelijk bent van vervoer door een ander. Gebruik is alleen toegestaan bij aanwezigheid van de passagier met het aantoonbare gebrek.
 • De parkeerkaart voor instellingen, voorzien van de letter "I".
  Bedoeld voor gebruik door het personeel van instellingen, belast met het vervoer van gehandicapten, die aan de criteria voldoen.
 • Gemeentelijke invalidenparkeerkaarten.
  Voor deze kaarten verschillen de voorwaarden per gemeente. Officieel mag u zo'n kaart alleen in de eigen gemeente of regio gebruiken. Gebruik elders wordt soms oogluikend toegestaan, maar kan ook een bon opleveren.

Rechten en plichten.

Met een invalidenparkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit mag u parkeren op algemene invalidenparkeerplaatsen. Verder mag u onbeperkt parkeren op plaatsen waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt. U mag uw auto met parkeerkaart ook neerzetten op plaatsen waar parkeren normaal gesproken verboden is. Bijvoorbeeld in woon- en winkelerven buiten de aangegeven vakken en in straten waar een parkeerverbod geldt. Voorwaarde is dat u het verkeer niet in gevaar brengt en dat u niet langer dan drie uur blijft staan. U dient dat met een parkeerschijf aan te tonen. Parkeren op plaatsen voor vergunninghouders is verboden. Parkeren bij stopverboden mag ook niet.

Parkeren bij een parkeermeter is met een invalidenparkeerkaart in ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten gratis. In de andere gemeenten moet u dus wel betalen bij een meter of een automaat. Komt u vaak in een andere gemeente, dan kan het gemeentehuis of de dienst parkeerbeheer uitsluitsel geven over de regels ter plaatse.

Soorten parkeerplaatsen.

Er bestaan verschillende mogelijkheden:

 • Algemene invalidenparkeerplaats.
  Hierbij staat een blauw bord, met een witte P en het rolstoelsymbool. Op het wegdek staat een witte belijning. Iedereen met een invalidenparkeerkaart mag hier parkeren. Zonder kaart riskeert men een bekeuring.
 • Invalidenparkeerplaats op kenteken.
  Een voor u gereserveerde parkeerplaats, bv. bij uw huis of werk. Eis is dat u niet meer dan 50 meter zelf kunt lopen. Onder het blauwe bord met rolstoelsymbool bevindt zich een wit onderbord met het kenteken van het betreffende voertuig. Alleen dit voertuig mag hier parkeren, met de parkeerontheffing achter de voorruit.
 • Invalidenparkeerplaats met tijdsaanduiding, op kenteken.
  Een gereserveerde parkeerplaats, bv. bij uw werkplek of school. Onder het blauwe bord en uw kenteken bevindt zich ng een wit bord, met tijdsaanduiding. Binnen de aangegeven uren mag alleen het voertuig met het betreffende kenteken hier parkeren, met de parkeerontheffing achter de voorruit. Buiten deze tijden is het een gewone, algemene parkeerplaats.

De aanvraagprocedure.

Invalidenparkeerkaarten worden verstrekt door de gemeente en door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Een medisch onderzoek maakt vrijwel altijd deel uit van de aanvraagprocedure. De kosten daarvan worden over het algemeen bij u in rekening gebracht. Vaak moet u ook meebetalen aan de inrichting van de parkeerplaats. Soms vergoedt de gemeente deze kosten in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Nadere informatie hierover is te verkrijgen bij de gemeentelijke diensten parkeren en WVG in uw woonplaats. Een medisch onderzoek kan achterwege blijven indien eerder een kaart is verstrekt en de geconstateerde beperkingen nog steeds aanwezig zijn. Verder is dit het geval indien het een kaart betreft die door een instelling is aangevraagd.

De parkeerkaartregeling is juridisch vastgelegd in:

 • Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).
 • Regeling gehandicaptenparkeerkaart.
 • Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV).

Woonaanpassing
Woonadvies
Op de fiets
Met de auto
Parkeren
Veilig vervoer
Dossier Grootveld
Collectief of priv
Sitemap
(Terug)
Contact


bus4


logo adres top


Please change "fontsize" in your browser if page looks corrupted.
Site design and copyright by Ir Grootveld / Blinksoft.